Takunderhåll

Takunderhåll

Vi har en serviceavdelning som är utrustad med specialutrustade servicebilar för att snabbt kunna åtgärda fel. Vi åtar oss idag både serviceavtal där vi utför förebyggande åtgärder för att underhålla taket samt rycker ut på akuta läckage/arbeten. Vi utför alla typer av serviceuppdrag och inget jobb är för litet eller för komplicerat för våra kompetenta servicekillar.

Aktiebolaget Bång & Lewerth