Taksäkerhet

Taksäkerhet

Taksäkerheten är reglerad enligt lag. Vi utför besiktningar av tillträdes – och skyddsanordningar på taket. Vi har sakkunnig, utbildad personal inom taksäkerhet. Vi montera taksäkerhetsdetaljer som takbrygga, takfall stege samt snörasskydd. Vår personal kan även utföra besiktningar och ge förslag på åtgärder.

Aktiebolaget Bång & Lewerth