Om Oss

Om Oss

AB Bång & Lewerth är Sveriges äldsta ännu existerande plåtslageri. Vi har funnits på taken i Stockholm sedan 1880. Grundaren hette Anders Bång. Han anställde vid den tiden en verkmästare som hette Oscar Lewerth. Under en period var de kompanjoner, och det var så firman fick sitt namn.

1981 blev Bengt ”Johan” Johansson VD, bara den 4:de i ordningen under alla dessa år. 1999 köpte Lars-Ivar Jonsson AB Bång & Lewerth och sedan 2012 drivs det vidare av 2:a generationen, med VD Marcus Bäck. Sedan slutet av 1990-talet ligger vår verkstad i Hägersten, där vi har en stor modern maskinpark.

Vi är cirka 25 anställda och vi har en bred yrkeskunnighet inom plåt, papp, takmålning, taksäkerhet, service, snöskottning mm. Bland våra kunder finns privata, kommunala och statliga fastighetsägare. Stadsholmen och Statens fastighetsverk och andra som förvaltar gamla hus och k-märkta fastigheter beställer ofta tjänster från oss eftersom vi har den rätta kompetensen för dessa företag.

Aktiebolaget Bång & Lewerth