Miljö och Kvalité

Miljö

Vi skall eftersträva att utifrån våra förutsättningar uppnå bästa möjliga miljöpåverkande åtgärder för våra entreprenader och underhållsuppdrag. Vi skall arbeta för att minimera mängden avfall och att arbeta med ständig förbättring. Att så långt som möjligt tillämpa kretsloppstänkande med användning av material och metoder som det är ekonomiskt och tekniskt möjligt för oss.

Kvalité

Vi skall utmärkas av att samtliga åtaganden och produkter som levereras i hög grad motsvarar kundernas krav. Vi skall tillhandahålla entreprenader och underhållsuppdrag med rätt och jämn kvalitet, så de motsvarar kundernas samt våra egna krav och förväntningar. Kvalitet är en självklar del i vår arbetsvardag och innebär en grundförutsättning för vår fortsatta verksamhet.

Aktiebolaget Bång & Lewerth