Tegelomläggning

Tegelomläggning

Vi har även kompetens inom tegelomläggning. Vi åtar oss alla uppdrag från att byta några enstaka takpannor till att lägga nya tak samt omläggning av gamla tak med tegel.

Aktiebolaget Bång & Lewerth